Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2022

Årets tema: Kuldeanlegg med ammoniakk

 

Det er over 300 kuldeanlegg med ammoniakk i Norge. Mange av anleggene inneholder flere tonn av denne giftige og brannfarlige gassen. Hvor er kuldeanleggene i din kommune, og hvilken tilstand er de egentlig i? Her er alt du trenger for å gå tilsyn.

Ammoniakk en giftig gass som lukter salmiakk, selv ved meget lave konsentrasjoner. Den stramme lukten av salmiakk blir uutholdelig i god tid før gassen blir livstruende. På grunn av den kraftige lukten, vil ammoniakk kunne skape panikk ved lekkasjer. 

Lekkasjer fra kuldeanlegg med ammoniakk er ikke ukjent. Hvert år rapporteres 3-8 hendelser til DSB – flere fører til utrykning av nødetater, avsperring og evakuering.

Dette er et kuldeanlegg – en omvisning hos Findus

Siden forrige tilsynsaksjon med kuldeanlegg med ammoniakk i 2016 har det vært en økning i antall innmeldte anlegg. Det har blitt innrapportert uhell til DSB med lekkasje av ammoniakk, der det ved noe endrede omstendigheter kunne fått alvorlige konsekvenser.  

Etter en ulykke i 2017 med lekkasje av ammoniakk i en ishall i British Columbia i Canada, der 3 personer omkom, utførte myndighetene i British Columbia en større studie på uhell og ulykker ved kuldeanlegg med ammoniakk. Studie pekte på mangelfull tilstandskontroll og vedlikehold som hovedgrunnene til lekkasjer av ammoniakk fra kuldeanlegg i British Columbia.  

DSB ser viktigheten av å holde fokus på kuldeanlegg med ammoniakk for å unngå lignende ulykker i Norge. DSB sitt ønske er at denne tilsynsaksjonen er med på å gjøre brannvesenet kjent med kuldeanlegg i sitt ansvarsområde, og egenskapene til ammoniakk. Det vil bidra til å redusere risikoen for uhell og at brannvesenet er forberedt dersom ulykker skulle inntreffe.   

Fra 2009 har kommunen hatt hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. I praksis er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen. Siden 2012 har DSB arrangert årlige tilsynsaksjoner der vi velger tema, gir opplæring og instruksjoner og samler resultatene.  

Tilsyn er viktig for å sikre at virksomhetene følger kravene i forskriften. Forskrift om håndtering av farlig stoff er en sikkerhetsforskrift. Når kravene i forskriften etterleves, reduseres risikoen og sannsynligheten for uhell og ulykker, samt konsekvensene av en eventuell ulykke. 

Det er viktig for myndighetene å få en oversikt over hvorvidt forskriftskravene oppfylles, og øke bevisstheten om sikker håndtering av farlig stoff. 

Kontaktperson i DSB

Hans-Ulrik Lingelem
Hans-Ulrik.Lingelem@dsb.no
33 41 25 00 

Se også: Tilsynsaksjonen presentert på Brannvesenkonferansen 2022

Se også: Fernie Memorial Arena Incident Animation