Brannvesenets tilsynsaksjon 2012


Tilsyn med forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri samt kuldeanlegg med ammoniakk.

Rapport

Last ned PDF (862,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-295-2
HR-nummer
2243
Utgitt

Brannvesenet i utvalgte fylker gjennomførte tilsyn med anlegg med farlig stoff i uke 24. Det ble utført 46 tilsyn i Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark på forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri samt kuldeanlegg med ammoniakk. Brannvesenet avdekket manglende etterlevelse av gjeldene regelverk på 42 anlegg.

Relatert innhold