Brannvesenets tilsynsaksjon 2013


Årets tilsynsaksjon rettet seg mot boligselskap tilknyttet gassanlegg med brannfarlig gass med fast rørnett og tank.

Rapport

Last ned PDF (168,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-328-7
HR-nummer
2272
Utgitt