Brannvesenets tilsynsaksjon 2014


Årets tilsynsaksjon rettet seg mot: 1. Boligselskap tilknyttet gassanlegg med brannfarlig gass med fast rørnett og tank. 2. Boligselskap forsynt med brannfarlig gass fra distribusjonsnett. 3. Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass.

Rapport

Last ned PDF (714,5KB)
Utgitt

Utvelgelsen av tilsynsobjekt ble gjort ut fra at det bor mange mennesker i boligselskapene som bruker gass. En gasslekkasje i disse objektene vil kunne få store konsekvenser. Brannfarlig gass var temaet også i små og mellomstore virksomheter. Tilsynsaksjonen ble gjennomført av brannvesen i hele landet i april måned. Resultatene viser fortsatt mange avvik fra regelverket.

Relatert innhold