Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2018


Temaene for brannvesenets tilsynsaksjon 2018 var «restauranter som bruker brannfarlig gass og en gjennomgang av innmeldinger av farlig stoff som ligger i FAST-anlegg og kart».

Rapportforside

Rapport

Last ned PDF (540,3KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt