Skogbrannhelikopter - informasjon og beredskapen akkurat nå

Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april til 15. august. DSB følger løpende med på skogbrannfaren og setter flere helikoptre i beredskap om nødvendig.

Oppdatert 15. juli 2024.

Det er besluttet å sette ekstra beredskap med ett helikopter i vurderingsperioden, utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som står på Torp.

Antall Plassering Fylke Periode Kommentar
1 Torp Vestfold 15.04 - 15.08 Fast beredskap
1 Alta Finnmark 16.07 – 18.07 Ekstra

Om bruk av skogbrannhelikopter

Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske og har stort potensial for spredning. Tilkalling skal skje ved henvendelse til regional 110-sentral.

Anmode om skogbrannhelikopter

Anmodning om skogbrannhelikopter følger de prosedyrer som vedlagt (se aktuelle dokumenter nederst på siden). DSB minner om at brannsjef eller den som rekvirerer skogbrannhelikopter i samarbeid med regional 110-sentral bruker skjema for å vurdere behovet for skogbrannhelikopter før man kontakter HRS for rekvirering, samt sørge for at lederstøtte kontaktes dersom skogbrannhelikopteret skal i innsats.

  • Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra 15. april til 15. august
  • HRS vil koordinere skogbrannhelikopter
  • 110-sentralene skal benytte telefon 51 64 60 00 for å rekvirere skogbrannhelikopteret.
  • Lederstøtten skal varsles ved henvendelse til 110 Sør-Vest på telefon 51 91 85 85.

Om skogbrannhelikopter

I perioder med lite nedbør og økende skogbrannfare bør brann- og redningsvesenet være særskilt oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

Skogbrannhelikopteret er normalt plassert på Torp i beredskapsperioden. Dersom skogbrannfaren er høy i andre deler av landet kan skogbrannhelikopteret være stasjonert på andre baser. I perioder med stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB flere helikoptre i beredskap om det er behov for dette. Aktuelle baser bestemmes da ut i fra lokale og regionale behov.

Bruken koordineres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Helikopteret settes inn ved branner der spredningsfare av ulike årsaker er omfattende. Det er DSB som administrerer ordningen med skogbrannhelikopteret.

Skogbrannhelikopteret tar mellom 1 000 og 1 300 liter i hvert hiv. Det er anledning til å benytte helikopteret til utflyging av materiell og mannskaper. Det kan normalt ikke påregnes returflyging av materiell som er plassert ut. Maskinen kan ikke brukes til etterslukking.

DSB ber om at 110-sentralene etterspør brann- og redningsvesen om de har rekvirert tilstrekkelig ressurser på bakken som skogbrannreserver, Sivilforsvaret eller andre brannvesenet har avtaler med. Det er også etablert mobile forsterkningsenheter (MFE) i Sivilforsvaret. De nasjonale mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei.

Dokumenter