ADR/RID

Foto: Colourbox

Her finner du ADR/RID. Du finner også informasjon om endringene i den nyeste utgaven, skriftlige instruksjoner og veiledning til godkjenningsordninger.

ADR/RID 2021

>> ADR/RID 2021 (PDF)
>> Endringer fra ADR/RID 2019 til ADR/RID 2021

ADR og RID er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane som oppdateres hvert annet år. Norsk oversettelse er en del av en forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Lempelser og fravik

Først og fremst har ADR/RID blitt utarbeidet for å regulere varetransport, så i en del situasjoner vil transport av farlig gods være unntatt ADR og RID, enten helt eller delvis.

>> Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID

Godkjenningsordninger ADR/RID

ADR/RID regulerer opplæring og godkjenning av personell involvert i transport av farlig gods. Eksempelvis må sjåfør gjennomgå opplæring hos en godkjent kursarrangør.

ADR/RID har også bestemmelser knyttet til hvem som kan kontrollere og godkjenne utstyr som benyttes i slik transport.

>> Her er en veiledning til godkjenningsordninger relatert til ADR/RID