ADR/RID

Foto: Colourbox

Her finner du ADR/RID. Du finner også informasjon om endringene i den nyeste utgaven og veiledning til godkjenningsordninger.

ADR/RID 2023

>> ADR/RID 2023 (PDF)
>> Endringer fra ADR/RID 2021 til ADR/RID 2023

ADR og RID er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane som oppdateres hvert annet år. Oversettelsen er et hjelpemiddel for å forstå innholdet i ADR og RID. Regelverket er publisert på https://unece.org/transport/dangerous-goods (ADR) og www.otif.org. (RID). For å få et bedre bilde, kan det ofte være nyttig å lese denne oversettelsen i sammenheng med det publiserte regelverket

Lempelser og fravik

Først og fremst har ADR/RID blitt utarbeidet for å regulere varetransport, så i en del situasjoner vil transport av farlig gods være unntatt ADR og RID, enten helt eller delvis.

>> Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID

Godkjenningsordninger ADR/RID

ADR/RID regulerer opplæring og godkjenning av personell involvert i transport av farlig gods. Eksempelvis må sjåfør gjennomgå opplæring hos en godkjent kursarrangør.

ADR/RID har også bestemmelser knyttet til hvem som kan kontrollere og godkjenne utstyr som benyttes i slik transport.

>> Her er en veiledning til godkjenningsordninger relatert til ADR/RID

Skriftlige instruksjoner

Skriftlige instruksjoner inneholder forholdsregler mot uhell eller nødssituasjoner og skal medbringes ved all transport av farlig gods.

Hos UNECE finner du lenker til ADR og de skriftlige instruksjonene på mange europeiske språk: https://unece.org/linguistic-versions-adr-instructions-writing

Se ellers: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/transport-av-farlig-gods/veiledning-og-informasjon/skriftlige-instruksjoner/ for mer informasjon ang. skriftlige instruksjoner.