ADR/RID 2019


Boken inneholder ”Forskrift om landtransport av farlig gods”. Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. Resten av forskriften (del 1-9) er felles for hele EØS området og gjelder også i Norge.

Veileder

Last ned PDF (9,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
9788245024777
HR-nummer
-
Utgitt