ADR/RID 2023 - Landtransport av farlig gods


Håndbok

Last ned PDF (17,4MB)
ISBN-nummer
978-82-450-4164-4
HR-nummer
-
Utgitt

ADR og RID er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID). ADR og RID er gjort til norsk rett i forskrift 1 april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Forskrift om landtransport av farlig gods er gjengitt i denne boken. Det kan bli vedtatt endringer i forskriften etter at boken er utgitt. Den til enhver tid gjeldende forskriften er tilgjengelig (uten ADR og RID) på www.lovdata.no.