Presentasjoner fra Samfunnssikkerhetskonferansen 2023

>> Nå er det alvor - også i Europa -  Josefine Aaser, spesialutsending for justis- og innenrikssaker i Norges delegasjoner til EU og til NATO.

>> Media, fake news og tillit - Vidar Udjus, redaktør i Fædrelandsvennen og Helge O. Svela, direktør Media City Bergen.

>> Hva kan vi forvente oss av ekstremvær fremover, og hva kan vi gjøre nå? - Bjørn Samset, fysiker og klimaforsker ved Cicero.

>> Kommunal og regional motstandsdyktighet i 2030 -
Liv Signe Navarsete, statsforvalter i Vestland.

>> Hvordan kan standarder bidra til bedre beredskap og samfunnssikkerhet - Ingvild Næss Stub, direktør internasjonale relasjoner og forretningsutvikling i Standard Norge.

>> Finansiell stabilitet i en ustabil verden - Pål Longva, samfunnsøkonom og visesentralbanksjef i Norges Bank.

>> Forsyningsutfordringer og muligheter i en ny sikkerhets- og geopolitisk virkelighet - Knut Løkstad, avdelingsdirektør ved Nærings- og fiskeridepartementet.

>> Nasjonalt brannfaglig råd (NBR) - Johan Marius Ly, avdelingsdirektør DSB.