Samfunnssikkerhetskonferansen 2023


DSB ønsker beredskaps-Norge velkommen til årets samfunnsikkerhetskonferanse, som arrangeres mandag 20. og tirsdag 21. november på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Kursnr.:
Konferanse
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel The Hub
Adresse:
Oslo

Hovedtemaet for konferansen er "Flere samtidige kriser - en varig utfordring?".
Summen av flere og samtidige kriser utfordrer oss både på individnivå, i lokalsamfunnet, som nasjon og i det internasjonale felleskapet.

Blant annet ønsker vi å belyse og diskutere krigen i Ukraina, og hva den betyr for både enkeltindividet, nasjonale sikkerhetsutfordringer og for det nordiske samarbeidet. Et annet tema blir kunstig intelligens og hvordan dette vil kunne påvirke fremtiden med hensyn til bruk og misbruk, tillit og mistillit. Dessuten ønsker å se nærmere på dimensjoneringen av fremtidens nasjonale beredskap og krisehåndtering, inkludert den norske redningstjenesten. Bakteppet er erfaringene og anbefalingene etter tre viktige kommisjonsrapporter og utredninger - om totalberedskap, Forsvaret og Covid-19. I tillegg skal vi ta opp spørsmålet om forsyningssikkerhet og finansiell stabilitet, både nasjonalt og internasjonalt.

>> Program (PDF)

>> Presentasjoner fra Samfunnssikkerhetskonferansen 2023

>> Videoer av foredragene (Vimeo)

Praktiske opplysninger

Vi åpner for registrering og kaffe mandag 20. november kl. 07.45, og selve konferansen starter kl. 09.00. Vi avslutter dag 1 kl. 15.45.

Tirsdag 21. november starter også med registrering og kaffe kl. 07.45 og oppstart kl. 09.00, men her avslutter vi dag 2 med lunsj kl. 13.00-14.00.

Pris for konferansen begge dager, inkludert lunsj og kaffepauser, er kr. 4.250,-.  Ønsker du å delta bare én av dagene, koster dette kr. 2.950,-. Eventuelt hotell kommer i tillegg.

Vi har dessverre ikke flere ledige plasser til konferansen.

Kontaktpersoner for program og spørsmål omkring selve konferansen er Per Arne Kvam og Erling Kvernevik.

Har du spørsmål om påmelding og bestilling av hotell, kan du kontakte Egencia.

Konferansen blir ikke livestreamet, men utvalgte foredrag publiseres her i etterkant.