Ny fagutdanning for brann og redning

I regi av DSB pågår et arbeid med en ny utdanning for brann og redning, i tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet. Målet er at de ansatte i brann- og redningsvesenet skal ha nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer.

Den nye fagskolen for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell skal erstatte dagens etatsutdanning for brann- og redningsvesenet. I dag må du først ha jobb i et brann- og redningsvesen eller ved 110-sentral for å ta utdanning i yrket.

Rammene for utdanningen: 160 studenter årlig. Toårig studieløp, hovedsakelig i Tjeldsund (NBSK), men også i Stavern (nødalarmoperatør) og med praksis hos et brann- og redningsvesen.

Innhold: Den nye utdanningen vil inneholde teori og praksis, i temaer som blant annet operativ beredskap, opplæring i arbeidsverktøy, nødalarmering, risikoforståelse og forebygging. Det er også planen at hver student skal få opplæring på tungt kjøretøy og utrykningskjøring dekket ved fagskolen.

>> Les mer om temaer og innhold i ny fagutdanning

Opptakskrav: De detaljerte opptakskravene er ikke klare ennå. Utover studie-/realkompetanse og fagbrev vil det for eksempel kunne bli krav til skikkethet, samt til medisinske og fysiske ferdigheter.

Hvor er skolen plassert? Plasseringen av fagskolen blir i Tjeldsund i Troms og Finnmark, der også mye av utdanningen vil foregå. Alarmoperatør-opplæringen skal være i Stavern.

Kvalifisering: Fagskolen skal gi en yrkesrettet offentlig utdanning, som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Skolen skal utdanne personell med helhetsforståelse og breddekompetanse, klare for oppgaver innenfor beredskap, forebygging og nødalarmering i heldtids brann- og redningsvesen.

Etter endt utdanning skal studentene ha god kunnskap og ferdigheter i alle brannfagretningene på grunnivå. Med et integrert utdanningsløp er den uteksaminerte kvalifisert for og kan søke jobb i beredskap, i forebyggende avdeling eller som alarmoperatør ved en 110-sentral. Målet er at kompetansen de bringer med seg fra fagskolen skal redusere sårbarheten og øke samfunnssikkerheten til innbyggerne i den eller de kommunen(e) de er ansatt. Spesialisering, eksempelvis som redningsdykker, vil måtte foregå på den enkeltes arbeidsplass, via videreutdanning på kurssenter eller høgskole.

DSB setter stor pris på engasjementet og deltagelsen i utviklingsarbeidet fra ansatte i brann- og redningsvesenet. Har du innspill er du velkommen til å sende oss en epost: postmottak@dsb.no

>> Spørsmål og svar - ny fagutdanning


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.