Brann- og redningsskolen har fått sin første rektor

, Nyhet


Karl Erik Arnesen er tilsatt som rektor på Brann- og redningsskolen. Arnesen kommer fra stillingen som direktør ved UiT Campus Harstad, og har lang fartstid fra Forsvaret. I tillegg kjenner han brann-Norge godt.

Karl Erik Arnesen har hoveddelen av sin utdanning fra Forsvaret, med blant annet Krigsskolen og Stabsskolen. Han har tjenestegjort over hele landet i ulike stillinger, blant annet ved Brigaden i Nord-Norge, på Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge og ved Forsvarssjefens situasjonssenter.

Arnesen er 57 år og bor i Harstad. Han begynner etter planen i jobben 1. september.

Erfaring fra undervisningssektoren og brannmiljøet

Fra 2005 til 2011 jobbet Arnesen på Norges brannskole, de siste tre årene som direktør. Han var også med i utvalget som utarbeidet NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer – helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. Denne utredningen legger mye av grunnlaget for den høyere yrkesfaglige utdanningen som skal tilbys på Brann- og redningsskolen.

Arnesen har vært direktør ved Høgskolen i Harstad, og de siste årene har han vært direktør ved UiT Campus Harstad.

En dyktig og engasjert leder

Styreleder ved Brann- og redningsskolen, Irene Lange Nordahl, er svært glad for rektoransettelsen.

– Med Karl Eriks bakgrunn og motivasjon, får den nye skolen en dyktig og engasjert leder.  Brann- og redningsskolen får en rektor som er opptatt av tett samspill med brann- og redningstjenesten i hele Norge, og som er svært motivert til å bygge opp den nye utdanningen for å møte framtidens utfordringer i tjenesten, sier Nordahl. 

Viktig utdanning for beredskapen

Brann- og redningsskolen etableres i Tjeldsund kommune utenfor Harstad, der Norges brannskole ligger i dag. Mens dagens skole kun tilbyr kurs av kortere varighet, vil den nye Brann- og redningsskolen også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå: En toårig grunnutdanning på heltid for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell.

I 2024 skal skolen stå klar til å ta imot 160 studenter og 2500 kurselever i året. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som leder etableringen, og skolen vil være en enhet underlagt DSB.

– Nå bygger vi utdanning for en stor og viktig del av Norges beredskap. Med rektor Karl Erik Arnesen på plass, er jeg trygg på at mange viktige prosesser allerede fra starten håndteres profesjonelt og effektivt, sier DSBs direktør Elisabeth S. Aarsæther. – Jeg gleder meg til å ønske de første studentene velkommen sammen med Arnesen i 2024.