Styret for Brann- og redningsskolen er på plass

, Nyhet


Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt styret for den nye Brann- og redningsskolen, som etter planen skal starte opp i Tjeldsund i 2024.

— Jeg gleder meg til å ha et tett og nært samarbeid med styret i årene som kommer. Sammen skal vi bidra til at framtidens brann- og redningsvesen over hele landet er best mulig i stand til å forebygge og håndtere ulykker og kriser, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Styret for Brann- og redningsskolen er sammensatt av representanter fra en rekke sentrale organisasjoner av betydning for brann, redning og utdanning i Norge. Irene Lange Nordahl fra Troms blir styreleder.

DSB leder arbeidet med etableringen av den nye Brann- og redningsskolen. Når skolen åpner i 2024, vil den bli en egen enhet som er underlagt DSB. Den vil omfatte en ny fagutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell, samt overgangsordninger og kursvirksomhet. Hoveddelen av all undervisning vil finne sted i DSBs lokaler på Fjelldal ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark.

Statsbygg har fått i oppdrag å renovere og oppgradere det eksisterende øvingsfelt på Fjelldal. Her blir det både ny brannstasjon, og øvingsobjekter for ulike typer boligbranner, dyreredning og søk i sammenraste bygninger. Det betyr at nye, moderne fasiliteter vil stå klart til å ta imot de første studentene i 2024.


Styret for Brann- og redningsskolen

Styreleder
Irene Lange Nordahl (forretningsutvikler/prosjektleder)

Styremedlemmer
Jon Myroldhaug (brannsjef Oslo brann- og redningsetat)
Anna Karin Hermansen (avdelingsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS)
Annelise Kiønig (rektor fagskolen Kristiania)
Odd Arne Thunberg (førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø)
Marit Endresen (avdelingsdirektør i DSB)
Johan Marius Ly (avdelingsdirektør i DSB)
Barbro Teigland (rådgiver ved Norges Brannskole)
Wictor Østvand Jensen (generalsekretær i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)

Varamedlemmer
Geir Thorsen (brannsjef Ålesund Brannvesen KF)
Laila Lien Østgård (brannsjef Valdres brann- og redningstjeneste IKS)
Rigmor Thorsteinsen (sjefingeniør i Statens vegvesen)
Andre Rondestvedt (seniorrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge)
Børre Vik-Jacobsen (fagdirektør i DSB)
Ann Christin Olsen-Haines (seksjonssjef i DSB)
Thomas Grue (rådgiver/tillitsvalgt i DSB)
Henning Skau (leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)

>> Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

>> Les mer om den nye brann- og redningsskolen.