Mehl la ned grunnstein til ny brannskole

, Nyhet


I 2024 skal den nye Brann- og redningsskolen stå klar til å ta imot 160 studenter og 2 500 kurselever i året. Mandag la justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ned grunnsteinen.

Skolen etableres i Tjeldsund kommune utenfor Harstad, der Norges brannskole ligger i dag. Mens dagens skole kun tilbyr kurs av kortere varighet, vil den nye Brann- og redningsskolen også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå: En toårig grunnutdanning på heltid for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell.

− Den nye utdanningen vil gi et kompetanseløft for brann og redning over hele landet, og dermed styrke beredskapen både lokalt og nasjonalt. Dette er en stor dag, og jeg er så glad for at vi er i gang med byggingen, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen.

Moderne fasiliteter
Statsbygg har fått i oppdrag å renovere og oppgradere det eksisterende øvingsfelt på dagens brannskole. Her blir det både ny brannstasjon, og øvingsobjekter for ulike typer boligbranner, dyreredning og søk i sammenraste bygninger. Det betyr at nye, moderne fasiliteter vil stå klart til å ta imot de første studentene i 2024.

DSB leder arbeidet med etableringen av den nye Brann- og redningsskolen, som vil bli en egen enhet underlagt DSB. Skolen vil omfatte en ny fagutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell, samt overgangsordninger og kursvirksomhet. Hoveddelen av all undervisning vil finne sted i DSBs lokaler på Fjelldal ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark.