Ny brannutdanning godkjent

, Nyhet


NOKUT har godkjent søknad om akkreditering av fagskolestudiet ved Brann- og redningsskolen. Det er en viktig milepæl i arbeidet med å etablere den nye utdanningen, som starter opp i 2024.

Brann- og redningsskolen skal tilby en høyere yrkesfaglig utdanning innen brann, redning og samfunnssikkerhet. Den toårige fagskoleutdanningen vil kvalifisere til å gå rett ut i jobb med beredskap (røyk- og kjemikaliedykker), forebyggende brannvern og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning. 

Betinget akkreditering

NOKUT – Nasjonalt organ for akkreditering av utdanning – har gitt en betinget akkreditering av fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen. Det betyr at enkelte mangler må rettes opp før utdanningen starter opp. Det dreier seg om å klargjøre prosedyrer rundt opptak og skikkethetsvurdering, samt bedre dokumentasjon av ordning med studentombud og studentorganets arbeid.

Viktig utdanning

– Jeg er svært glad for NOKUTs grundige og positive tilbakemelding på vår søknad om akkreditering av studiet. Vi har et felles mål om å sikre høy kvalitet i denne viktige utdanningen, sier Irene Lange Nordahl, styreleder for Brann- og redningsskolen. 

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som leder etableringen, og skolen vil være en enhet underlagt DSB.

– Dette er en viktig milepæl på veien mot fremtidens brann- og redningsutdanning, og en stor anerkjennelse av den grundige jobben som er gjort med søknaden. Nå skal vi gå nøye gjennom betingelsene, og sørge for at manglene NOKUT peker på blir rettet opp, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.