Befolkningens kjennskap og forhold til egenberedskap


DSB ønsker å innhente mer informasjon om befolkningens bevissthet rundt egenberedskap.

Rapport

Last ned PDF (1,2MB)
Utgitt

DSB ønsket å innhente mer kunnskap om hva slags kjennskap befolkningen har rundt egenberedskap, hvorvidt man har lagret drikkevann i husstanden og om man har snakket med familie eller venner om hvordan de skal klare seg hvis strøm, vann, telenett og internett blir borte.

Målgruppen for undersøkelsen er et representativt
utvalg av den norske befolkning over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos’ webpanel. Befolkningsundersøkelsen ble gjennomført i uke 22 23 2020. Datagrunnlaget består av totalt 1107 intervjuer.

Relaterte rapporter