Befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og beredskap i Norge - 2017


På bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har analyseselskapet Epinion gjennomført en spørreundersøkelse av befolkningens risikopersepsjon og inntrykk av beredskap i Norge.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (2,9MB)
Utgitt

Undersøkelsen er gjennomført som en web-undersøkelse på et befolkningsrepresentativt web-panel. Det er totalt 1115 besvarelser på undersøkelsen, med privatpersoner som er 15 år eller eldre.

Datainnsamlingen er gjennomført i uke 47, 2016, og rapporten ble overlevert DSB i desember samme år. Funnene ble første gang presentert og rapporten publisert på Samfunnssikkerhetskonferansen 2017.