Befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og beredskap i Norge - 2018


På bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har analyseselskapet Epinion har gjennomført en befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og egenberedskap i norske husholdninger.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (1,8MB)
Utgitt

Undersøkelsen er gjennomført som en web-undersøkelse på et befolkningsrepresentativt web-panel. Det er totalt 1005 besvarelser på undersøkelsen, med privatpersoner som er 18 år eller eldre. Datainnsamlingen foregikk i uke 50-51, 2017.

Funnene ble første gang presentert og rapporten publisert på Samfunnssikkerhetskonferansen 2018.