Husholdningens egenberedskap 2019


På bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har analyseselskapet Epinion har gjennomført en befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og egenberedskap i norske husholdninger.

Rapportens forside

Rapport

Last ned (1,4MB)
Utgitt