Befolkningsundersøkelsen 2020


Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om en rekke ulike aspekter ved befolkningens kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap. Herunder hva slags kjennskap befolkningen har til beredskap i kommunen, hvilke type hendelser som befolkningen er mest bekymret for at skal inntreffe, hvilke kommunikasjonsplattformer man vil ty til i en krisesituasjon og hvor godt forberedt man er i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (918,6KB)
Utgitt

Rapporten inneholder en oppsummering med overordnede funn. Variasjoner mellom undergrupper kommenteres der det er signifikante forskjeller.

Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år.

Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos’ web-panel i perioden uke 50-51 2019. Datagrunnlaget består av
totalt 1002 intervjuer.

Relatert innhold