Nyhetsbrev - industrisikkerhet

, Nyhet


Aktuelle nyheter innen farlig stoff, farlig gods og eksplosiver. Les siste nytt fra tilsyn, samtykker, regelverk og veiledninger.

Aktuelt

Kurstilbud i regi av DSB
DSB Kurssenteret i Heggedal tilbyr mange interessante kurs, både fysisk og digitalt. De kan også skreddersy kurs som avholdes lokalt for virksomheter som ønsker det.

I november skal det blant annet holdes digitalt kurs i Øvelsesplanlegging. Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres, og hvordan, i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser. Lær mer på kurset om hvordan planlegge og gjennomføre gode øvelser.

På dsb.no finner du informasjon om hele kurstilbudet

Kanalen_kurssenteret.jpg
Foto: DSB

Utbygging av Fornebubanen

DSB var på befaring hos Oslo Kommune og Implenia Norge AS i forbindelse med utbygging av den nye Fornebubanen. Prosjektet innebærer bygging av 7.7 km tunnel og seks nye stasjoner, og skal være T-bane for de 20000 nye arbeidsplassene og 11000 nye boligene som er planlagt på Fornebu.

Tema for befaringen var bruk og håndtering av eksplosiver ved kontinuerlig bygging av tunneler.

tunnel.jpg
Foto: DSB

dsb.jpg
Foto: DSB

Tilsyn

Les mer om tilsyn blant annet hos Tuft Transport, Maarud AS, Gasum AS og Norsk kontroll på DSBs oversikt over tilsynsresultater

Resultater fra brannvesenets tilsynsaksjon 2022
Årets tema for brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff har vært kuldeanlegg med ammoniakk. Tilsynsaksjonen er initiert og organisert av DSB, mens brannvesenene har utført tilsynene hos totalt 84 kuldeanlegg. Det ble gitt avvik hos 68 % av virksomhetene, høyest andel relatert til beredskapsplikt.

Les hele rapporten etter brannvesenets tilsynsaksjon 2022

tilsynsaksjon.png
Foto: DSB

DSB har gitt samtykke til

  • Gasnor AS: bunkring av Havila Kystrutens skip med LNG ved Hurtigrutekaien i Kirkenes, Sør-Varanger kommune
  • H2 Production AS: bygging av produksjonsanlegg for hydrogen i Øygarden kommune
  • Renevo AS: drift av biogassanlegg prosesstrinn II ved deres anlegg i Stord kommune
  • Biokraft AS: drift av nytt flytendegjøringsanlegg ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Levanger kommune

Høringer og vedtak oppdateres løpende her

Høringer

Endringer i forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID på høring, frist 15.desember

Rapportering av uhell

Oppfølging av uhell og ulykker er årets tilsynstema, og så langt har ca. 40 % av virksomhetene som har hatt storulykketilsyn fått avvik knyttet til temaet.

Uhell og ulykker i storulykkevirksomheter var også ett av temaene på nettverksmøte med storulykkevirksomhetene 20. oktober.

Les mer om rapportering av uhell og ulykker på dsb.no

Er du synlig i mørket?

Reflekser er en fellesbetegnelse på refleksvester og refleksanheng, og skal beskytte deg i mørket. Derfor stilles det strenge krav til test og dokumentasjon på reflekser.

Norge har deltatt i en større Europeisk markedskontroll, som konkluderer med at en stor andel refleksprodukter på markedet ikke er gode nok.

Hele 61% av refleksvestene, og 32 % av refleksanheng oppfyller ikke kravene.  Undersøkelsen avdekker også mangelfull kunnskap om regelverket hos produsenter og importører av refleksprodukter. DSB vil følge opp gjennom opplysningsarbeid fremover.

Les mer om hvordan du velger trygge reflekser på sikkerhverdag.no

refleks.png
Foto: Johner

Jobbe i DSB?

NB! Søknadsfrist nærmer seg for stillingsutlysningene vi har ute.

Se alle ledige stillinger