Produkter med flere regelverk

Noen produkter må oppfylle kravene til flere regelverk samtidig. Dersom produktet har egenskaper som ikke er dekket i særregelverk gjelder produktkontrolloven for disse. Dersom produktet delvis er dekket av et særregelverk, gjelder produktkontrolloven for de delene som ikke er dekket.