Elektrofagfolk med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

English version:
Electro professionals who have acquired professional qualifications abroad

 

Elektrofagfolk

Med det norske begrepet elektrofagfolk menes personer som tilhører yrkesgruppene elektrofagarbeider og faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg. I denne veiledningen finner du instruksjoner til hvordan du søker om godkjenning til å utøve et yrke innen disse yrkesgruppene i Norge.

Hvordan søker jeg?

Det er ulike regler for personer som har yrkeskvalifikasjoner fra et land innenfor EU/EØS, og for personer som har yrkeskvalifikasjoner fra et land utenfor EU/EØS. Velg instruksjonene som passer for deg, basert på fra hvilket land du har dine yrkeskvalifikasjoner: 

>> Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land innen EU/EØS

>> Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EU/EØS

Registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret

Eier av elektroforetak plikter jf. forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek), å registrere foretaket i registeret over foretak som prosjekterer, bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, heretter kalt Elvirksomhetsregisteret. Dette registeret eies og driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Elektroforetaket som plikter å registrere seg i dette registeret må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund for å få tildelt et norsk organisasjonsnummer. Registrering i enhetsregisteret kan gjøres elektronisk på brreg.no

Registrering i Elvirksomhetsregisteret gjøres direkte i Altinn 

Elektroforetaket kan lovlig tilby tjenester knyttet til prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg etter at denne registreringen er foretatt og kvittering for registrering er mottatt fra Altinn.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.