Elektrofagfolk med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

English version:
Electro professionals who have acquired professional qualifications abroad

 

Elektrofagfolk

Med det norske begrepet elektrofagfolk menes personer som tilhører yrkesgruppene elektrofagarbeider og faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg. I denne veiledningen finner du instruksjoner til hvordan du søker om godkjenning til å utøve et yrke innen disse yrkesgruppene i Norge.

Hvordan søker jeg?

Det er ulike regler for personer som har yrkeskvalifikasjoner fra et land innenfor EU/EØS, og for personer som har yrkeskvalifikasjoner fra et land utenfor EU/EØS. Velg instruksjonene som passer for deg, basert på fra hvilket land du har dine yrkeskvalifikasjoner: 

>> Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land innen EU/EØS

>> Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EU/EØS

Registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret

Eier av elektroforetak plikter jf. forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek), å registrere foretaket i registeret over foretak som prosjekterer, bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, heretter kalt Elvirksomhetsregisteret. Dette registeret eies og driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Elektroforetaket som plikter å registrere seg i dette registeret må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund for å få tildelt et norsk organisasjonsnummer. Registrering i enhetsregisteret kan gjøres elektronisk på brreg.no

Registrering i Elvirksomhetsregisteret gjøres direkte i Altinn 

Elektroforetaket kan lovlig tilby tjenester knyttet til prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg etter at denne registreringen er foretatt og kvittering for registrering er mottatt fra Altinn.