Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land innen EU/EØS

Hva søker du om?

Her finner du instruksjoner til deg som har dine yrkeskvalifikasjoner fra land som er omfattet av EØS-avtalen og ønsker å søke om permanent eller midlertidig godkjenning til å utøve et yrke innen yrkesgruppen elektrofagarbeider:

>> Elektrofagarbeider - permanent godkjenning 

>> Elektrofagarbeider - midlertidig godkjenning

Her finner du instruksjoner til deg som har yrkeskvalifikasjoner fra et land som er omfattet av EU/EØS-avtalen og ønsker å søke om permanent eller midlertidig godkjenning til å utøve et yrke innen yrkesgruppen faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg:

>> Faglig ansvarlig- permanent godkjenning 

>> Faglig ansvarlig - midlertidig godkjenning

Om søkeprosessen

For en raskest mulig saksbehandlingstid, sørg for at du:

  • Spesifiser hvilket yrke du søker godkjenning til å utøve i Norge. Du kan bare søke om godkjenning til å utøve et yrke du har utdanning til og erfaring fra i utlandet.
  • Sørg for at du legger ved dokumentasjon i samsvar med liste over hvilke dokumenter du må vedlegge.  
  • Det er en fordel om du som søker kan snakke og skrive et skandinavisk språk. Som et minimum bør du beherske engelsk. 
  • Når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon gjør vi en vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner. 
  • Svar fra DSB sendes som brev til den som har fått vurdert sine yrkeskvalifikasjoner

Forventet saksbehandlingstid

Søknader om permanent godkjenning behandles så raskt som mulig, og ikke senere enn 4 (fire) måneder etter at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon.

Melding om midlertidig tjenesteyting og kontroll av yrkeskvalifikasjoner behandles så raskt som mulig, og ikke senere enn 2 (to) måneder etter at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon. 

Det er meget viktig at etterspurt dokumentasjon følger søknaden, da behandlingstiden starter etter at etterspurt dokumentasjon er mottatt av DSB.

Merk! På grunn av mange søknader opplever vi for tiden forsinkelser i saksbehandlingen, og klarer dessverre ikke å overholde ovennevnte frister på henholdsvis 4 og 2 måneder.

Kontakt oss

Før du ringer, vær vennlig å sjekke at du har fulgt alle instruksjonene i denne veiledningen. 

Sentralbord: +47 33 41 25 00
Telefontid mandag til torsdag: 09:00 - 11:00