Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EU/EØS

Hva søker du om?

Her finner du instruksjoner til deg som har dine yrkeskvalifikasjoner fra land som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ønsker å søke om  godkjenning til å utøve et yrke innen yrkesgruppen elektrofagarbeider:

>> Elektrofagarbeider - godkjenning 

Her finner du instruksjoner til deg som har dine yrkeskvalifikasjoner fra et land som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ønsker å søke om godkjenning til å utøve et yrke innen yrkesgruppen faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg:

>> Faglig ansvarlig - godkjenning

Om søkeprosessen

For en raskest mulig saksbehandlingstid, sørg for at du:

  • Spesifiserer hvilket yrke du søker godkjenning til å utøve i Norge. Du kan bare søke om godkjenning til å praktisere et yrke du har utdanning til og erfaring med fra utlandet.
  • Sørg for at du legger ved dokumentasjon i samsvar med liste over hvilke dokumenter du må vedlegge.  
  • Det er en fordel om du som søker kan snakke og skrive et skandinavisk språk. Som et minimum bør du beherske engelsk. 
  • Når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon gjør vi en vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner. 
  • Svar fra DSB sendes som brev til den som har fått vurdert sine yrkeskvalifikasjoner. 

Forventet saksbehandlingstid

Søknader om godkjenning behandles så raskt som mulig, og ikke senere enn 4 (fire) måneder etter at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon. 

Det er meget viktig at etterspurt dokumentasjon følger søknaden, da behandlingstiden starter etter at etterspurt dokumentasjon er mottatt av DSB.

Merk! På grunn av mange søknader opplever vi for tiden forsinkelser i saksbehandlingen, og klarer dessverre ikke å overholde ovennevnte frist.

Kontakt oss

Før du ringer, vær vennlig å sjekke at du har fulgt alle instruksjonene i denne veiledningen.

Sentralbord: +47 33 41 25 00
Telefontid mandag til torsdag: 09:00 - 11:00