Oversikt over systemene

Det er viktig for DSB å bidra til forutsigbarhet inn i kommunenes budsjettprosesser og beredskapsarbeid. Likevel er det usikkert hva de neste årene bringer. Her oppdaterer vi fortløpende rundt endringer og aktiviteter.

Denne tabellen skal gi et raskt overblikk over nød- og beredskapsystemer som DSB har helt eller delvis ansvar for. Listen viser hvilke endringer som er planlagt og som kan komme fremover. Flere detaljer om hvert system finnes ved å klikke på navnet i tabellen.

Fargene indikerer endringer i kostnader:

  Lite endring
  Noen endring
  Større endring
System 2021 2022 2023/2024 2025* 2026*
ICSS

Midlife Oppgradering (MLU)

Message Broker (grensesnitt for OHV)

Integrasjon av IP-telefoni (SIP) Forbedret sikkerhet

Anskaffe ny kommunikasjons-løsning

Innføre ny kommunikasjons-løsning

Avvikle ICCS?

Innføre ny kommunikasjons-løsning

Avvikle ICCS?

OHV/Vision

Innføre nytt OHV

Avvikle Vision

Innføre nytt OHV

Avvikle Vision

     
Transmisjon Oppgradering  til 100 Mbit/s        
Nødnett Oppgradering til Dimetra 9.1 Forsterket sikkerhets-overvåkning (CySOC) i Nødnett     Overgang til neste generasjons Nødnett?
eCall Midlertidig løsning videreføres inntil beslytning om fremtidig innretting

Utvikles ved beslutning

     
Nød-SMS Midlertidig løsning videreføres inntil beslutning om fremtidig innretting

Utvikles ved beslutning

     
Radio-terminaler         Alle radio-terminaler må skiftes ut før overgangen til ny bærer i Nødnett

 

*Det er for alle systemer knyttet usikkerhet til forventede endringer i et 5- 10 års perspektiv. Det ble besluttet i Stortinget i 2018 at neste generasjons Nødnett skal leveres over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Utover denne beslutningen er det ikke avklart når denne overgangen skal skje eller hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.