Oversikt over systemene

Det er viktig for DSB å bidra til forutsigbarhet inn i kommunenes budsjettprosesser og beredskapsarbeid. Likevel er det usikkert hva de neste årene bringer. Her oppdaterer vi fortløpende rundt endringer og aktiviteter.

Denne tabellen skal gi et raskt overblikk over nød- og beredskapsystemer som DSB har helt eller delvis ansvar for. Listen viser hvilke endringer som er planlagt og som kan komme fremover. Flere detaljer om hvert system finnes ved å klikke på navnet i tabellen.

Fargene indikerer endringer i kostnader:

  Lite endring
  Noen endring
  Større endring
System 2021 2022 2023/2024 2025* 2026*
ICSS

Midlife Oppgradering (MLU)

Message Broker (grensesnitt for OHV)

Integrasjon av IP-telefoni (SIP) Forbedret sikkerhet

Anskaffe ny kommunikasjons-løsning

Innføre ny kommunikasjons-løsning

Avvikle ICCS?

Innføre ny kommunikasjons-løsning

Avvikle ICCS?

OHV/Vision

Innføre nytt OHV

Avvikle Vision

Innføre nytt OHV

Avvikle Vision

     
Transmisjon Oppgradering  til 100 Mbit/s        
Nødnett Oppgradering til Dimetra 9.1 Forsterket sikkerhets-overvåkning (CySOC) i Nødnett     Overgang til neste generasjons Nødnett?
eCall Midlertidig løsning videreføres inntil beslytning om fremtidig innretting

Utvikles ved beslutning

     
Nød-SMS Midlertidig løsning videreføres inntil beslutning om fremtidig innretting

Utvikles ved beslutning

     
Radio-terminaler         Alle radio-terminaler må skiftes ut før overgangen til ny bærer i Nødnett

 

*Det er for alle systemer knyttet usikkerhet til forventede endringer i et 5- 10 års perspektiv. Det ble besluttet i Stortinget i 2018 at neste generasjons Nødnett skal leveres over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Utover denne beslutningen er det ikke avklart når denne overgangen skal skje eller hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.