ICCS

ICCS er en forkortelse for "Integrated Communication and Control System". Hver ICCS har flere operatørplasser og brukes på alle 110, 112 og 113-sentraler.

ICCS kommuniserer via Nødnett til operative enheter og tar i mot nødanrop fra publikum via offentlig telenett. Løsningen er levert av selskapet Frequentis.

Nåsituasjon - ICCS i et 1-2 års perspektiv

Nedenfor beskrives forventede endringer for ICCS i et 1-2 års perspektiv. Først beskrives endringer på selve ICCS løsningen. Deretter beskrives andre endringer og prosesser som påvirker kontrollrom/ICCS.

Endringer ICCS i 2021-2022:

 • Midlife upgrade av ICCS (MLU) - nødvendig fornyelse av ICCS-plattformen (HW & SW)
 • Message Broker – nytt grensesnitt til ICCS for det nye oppdragshåndteringsverktøyet (OHV)
 • Integrasjon av IP-telefoni (SIP) – konsekvens av at Telenor avvikler kobbernettet
 • Forbedret sikkerhet – segmentering av kontrollrom – anbefalt, men ikke besluttet

Endringer og prosesser som påvirker kontrollrom/ICCS i 2021-2022:

 • IP-VPN oppgradering (100 Mbit/s)
 • Oppgradering av Nødnett kjernenett til Dimetra 9.1 - oppgradering av Nødnettutstyr lokalt på 110-sentralene 
 • Overgangen til nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV)
 • Utredning om eierskap til ny kommunikasjonsløsning for brann - statlig eller kommunalt
 • Utredning om mulig felles anskaffelse av kommunikasjonsløsning for politi og brann
 • Reforhandling og forlengelse av Frequentis kontrollromsavtale

Endringer i utgifter for kommunene 

Investeringskostnader

 • Investeringskostnadene for "Midlife upgrade" - av ICCS-plattformen vil faktureres i 2021

Driftskostnader

 • Investeringen i oppgradering av ICCS fører til at månedlige supportkostnader fra leverandør av løsningen vil øke fra 2021
 • Alle 110-sentralene oppgraderer sine IP-VPN linjer til 100 Mbit/s i 2021. Dette medfører en økt linjekostnad for kommunene fra 2021
 • 2023-2024 – Anskaffelse og utrulling av ny kommunikasjonsløsning. Avvikling av dagens ICCS    

ICCS i et 10-årsperspektiv

I løpet av de neste 10 årene vil Nødnett bli levert over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Dette ble besluttet i Stortinget i 2018. Overgangen til mobilnettet betyr en stor teknologisk endring og dagens ICCS må skiftes ut i forkant av denne endringen.

Tempåoet med tanke på utskiftning av dagens ICCS vil være avhengig av hva Stortinget beslutter videre. Det er ikke avklart hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.

Ansvarsfordeling for ICCS

Drift og vedlikehold

 • DSB ved BDO har ansvaret for drift og vedlikehold av ICCS

Eierskap og forvaltning

 • DSB eier dagens ICCS 
 • DSB har ansvar for kontrakten med leverandør Frequentis
 • DSB har hovedansvaret for forvaltning av ICCS. Forvaltningen gjøres i samarbeid med 110-sentralene

Brukere

 • Kommunene / 110-sentralene bruker og betaler for drift og forvaltning av dagens ICCS

Viktige dokumenter for ICCS

Faste møtepunkter om ICCS

 • Forvaltningsforum 110; Her møtes DSB og 110-sentralene hvert kvartal, eller oftere ved behov, for å diskutere og beslutte saker som berører forvaltning av ICCS.
 • Teknisk arbeidsgruppe (Forvaltningsforum 110); Her møtes DSB og tekniske representanter fra 110-sentralene (hver 3. uke) for å drøfte tekniske løsninger og utarbeide beslutningsgrunnlag til Forvaltningsforum 110.
 • Driftsmøter; Her møtes BDO og 110-sentralene hvert halvår, for å informere om saker som berører drift av ICCS.
 • 110-forum arrangeres årlig av 110-sentralene. DSB deltar som fast deltaker. 

Vi bruker Microsoft Teams i samarbeidet rundt forvaltningen av ICCS. Deltakerne har tilgang til gruppen her: 

>> Forvaltningsforum 110 i Teams


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.