Brannvesenkonferansen 2023


DSB er nasjonal brannmyndighet og arrangerer årlig Brannvesenkonferansen for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen
Meld deg på konferansen

Hovedtema

  • Den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningsområdet.
  • I tillegg vil DSB orientere om status for ny Brann- og redningsskole, og den nye utdanningsordningen for brann- og redningspersonell. 

Temaene som tas opp på konferansen vil være sentrale for utviklingen av brann- og redning fremover.

Mer detaljert program for konferansen vil bli lagt ut her nærmere konferansestart.

Målgruppe for konferansen

Brannvesenkonferansen er primært for brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Tematikken på konferansen vil også kunne være relevant og interessant for andre tilknyttet brann, redning og beredskap hos flere aktører.