Brannvesenkonferansen 2023


DSB er nasjonal brannmyndighet og arrangerer årlig Brannvesenkonferansen for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Hovedtema

  • Den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningsområdet.
  • I tillegg vil DSB orientere om status for ny Brann- og redningsskole, og den nye utdanningsordningen for brann- og redningspersonell. 

Temaene som tas opp på konferansen vil være sentrale for utviklingen av brann- og redning fremover.

>> Program for konferansen (PDF)

Opptak av konferansen

>> Opptak av alle innleggene på Brannvesenkonferansen 2023.

Presentasjoner fra konferansen

>> Brann og redning i DSB. Johan Marius Ly.

>> Helhetlig gjennomgang. Introduksjon. Johan Marius Ly.

>> Mot 2040: Muligheter og utfordringer. Jesper Rådberg og Frode Folkedal.

>> Helhetlig gjennomgang. Status fra arbeidsgruppen. Alonza Garbett.

>> Helhetlig gjennomgang. Forventninger og perspektiv til arbeidsgruppen. Jon Myroldhaug.

>> Helhetlig gjennomgang. Forventninger og perspektiv til arbeidsgruppen. Håvard Bye.

>> Brann- og redningstjenestens plass i vår totale beredskap. Jon Halvorsen.

>> Internasjonal bistand til skogbrann. Henrik Brokke og Synnøve Klovholdt.

>> Nødnett i dag og i fremtiden. Eline Palm Paxal.

>> Aktuelt fra nasjonal brannmyndighet. Dag Rune Omland.

>> Brann- og redningsskolen. Status i etableringen. Ann Christin Olsen-Haines.

>> Brann- og redningsskolen. Introduksjon til den pedagogiske plattformen, og fermtidsperspektiver for kurs- og opplæring. Arnesen, Dahl, Røvik og Kristiansen.

>> Tilsynsaksjon farlig stoff. Brit Skadberg.

>> Elsikkerhet i det grønne skiftet. Kjetil Solberg.

>> RISE Fire Research. Nina Kristine Reitan.

Målgruppe for konferansen

Brannvesenkonferansen er primært for brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Tematikken på konferansen vil også kunne være relevant og interessant for andre tilknyttet brann, redning og beredskap hos flere aktører.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding og hotell, ta kontakt med: lsandvik@egencia.com

Ved spørsmål om konferansens innhold og program, ta kontakt med: kristin.gylseth@dsb.no eller reidun.mo@dsb.no