Lagring av gjødsel med høyt innhold av ammoniumnitrat - Veiledning til jordbrukere


Basert på eksplosjonsrisikoen forbundet med ammoniumnitrat, og funn fra tilsyn og henvendelser, ser DSB behov for å veilede jordbrukere om gjeldende krav til håndtering av gjødsel med høyt innhold av ammoniumnitrat.

Faktaark

Last ned PDF (3,2MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt