Lagring av gjødsel med høgt innhald av ammoniumnitrat - Rettleiing til jordbrukarar (Nynorsk utgåve)


Med utgangspunkt i eksplosjonsrisikoen knytt til ammoniumnitrat, førespurnader og funn frå tilsyn ser DSB behov for å rettleie jordbrukarar om gjeldande krav til handtering av gjødsel med høgt innhald av ammoniumnitrat.

Faktaark

Last ned PDF (3,2MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt