Lagring av gjødsel med høyt innhold av ammoniumnitrat - Veiledning for leverandører


Basert på eksplosjonsrisikoen forbundet med ammoniumnitrat, og funn fra tilsyn og henvendelser, ser DSB behov for å veilede leverandører om krav til håndtering av gjødsel med høyt innhold av ammoniumnitrat. Slik gjødsel kan ha stort skadepotensiale og det er derfor avgjørende at den håndteres forsvarlig.

Faktaark

Last ned PDF (1,7MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt