Lagring av gjødsel med høgt innhold av ammoniumnitrat - Rettleiing til leverandørar (Nynorsk utgåve)


Med utgangspunkt i eksplosjonsrisikoen knytt til ammoniumnitrat, førespurnader og funn frå tilsynser DSB behov for å rettleie jordbrukarar om gjeldande krav til handtering av gjødsel med høgt innhald av ammoniumnitrat. Denne typen gjødsel kan ha stort skadepotensiale og må difor handterast forsvarleg.

Faktaark

Last ned PDF (1,8MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt