SkagEx11 Evaluation Report


Hovedmålene med Øvelse SkagEx11 var å forbedre beredskapen under nødsituasjoner, i tillegg til å bedre krisehåndteringsmekanismer internt og mellom de deltakende landene i øvelsen.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (3,2MB)
ISBN-nummer
-
Utgitt