SkagEx11 Way Forward-rapport


Way Forward-rapporten følger opp læringspunkter fra evalueringen med en rekke anbefalinger til endringer og tiltak på de områdene hvor det er påpekt svakheter eller forbedringspotensial.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (528,9KB)
ISBN-nummer
-
Utgitt