Øvelse Snø 2010 - Evaluering


Hovedmål for øvelsen var å øve departementene og underliggende etater og andre virksomheter i krisehåndtering ved et atomscenario med vekt på organisering av atomberedskapen i Norge.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (3,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-251-8
HR-nummer
2201
Utgitt

Øvelse SNØ 2010 ble gjennomført 11. og 30. november i Oslo sentrum. Scenario for øvelsen var en hendelse med begrenset spredning av radioaktivt materiale, eksempelvis ved bruk av en «skitten bombe». De deltagende etater og departement ble øvet i håndtering av hendelsen 1-2 dager etter selve eksplosjonen.

Relatert innhold