Samfunnets kritiske funksjoner - kortversjon 1.0


Dette er en forkortet utgave av rapporten Samfunnets kritiske funksjoner som DSB utga i desember 2016.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (653,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-429-1 (PDF)
HR-nummer
2363
Utgitt
Har du spørsmål om samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med covid-19? Se denne siden: dsb.no/korona

Målgruppen for rapporten er virksomheter som har ansvar for de funksjonene som er kritiske for samfunnssikkerheten på sentralt, regionalt og lokalt nivå, for eksempel departementer, direktorater og lignende, fylkesmenn, kommuner og andre.

Formålet med denne rapporten er å identifisere hvilke funksjoner som er kritiske og definere hvilken funksjonsevne det er nødvendig til enhver tid å opprettholde av hensyn til samfunnssikkerheten.

Relatert innhold