Samfunnet sine kritiske funksjonar - Kortversjon 1.0 (Nynorsk utgåve)


Målgruppa for rapporten er verksemder som har ansvar for dei funksjonane som er kritiske for samfunnstryggleiken på sentralt, regionalt og lokalt nivå, til dømes departement, direktorat og liknande, fylkesmenn, kommunar og andre.

Rapport

Last ned PDF (692,5KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-449-9 (PDF)
HR-nummer
2381
Utgitt