Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner


Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet risikostyring KIKS-prosjektet. 1. delrapport.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1016,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-256-3
HR-nummer
2205
Utgitt

Rapporten utreder en modell for overordnet risikostyring som kan etableres innenfor rammen av de ansvarsprinsipper som gjelder i norsk forvaltning. En foreløpig utgave av utredningen ble trykt i Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport 2011, samtidig som det ble gjennomført en omfattende høring. Til sammen kom det inn 69 høringssvar fra departementer, etater og organisasjoner på rapporten. I denne endelige delrapporten er en del av innspillene fra høringsprosessen innarbeidet.

Relatert innhold