Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland


Delrapport til Nasjonalt risikobilde 2015.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (953,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-737-7 (PDF)
HR-nummer
2314
Utgitt

Rapporten dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet «Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland». Scenarioanalysen er gjennomført i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet og Helsedirektoratet, samt lokale og regionale aktører. Scenarioanalysen inngår i Nasjonalt risikobilde 2015.

Relatert innhold