Risikoanalyse av skoleskyting i Nordland


Delrapport til Nasjonalt risikobilde 2015.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (953,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-737-7 (PDF)
HR-nummer
2314
Utgitt