Risikoanalyse av matbåren smitte


Delrapport til Nasjonalt Riskobilde 2015.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (968,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-374-4 (PDF)
HR-nummer
2315
Utgitt