Risikoanalyse av matbåren smitte


Delrapport til Nasjonalt Riskobilde 2015.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (968,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-374-4 (PDF)
HR-nummer
2315
Utgitt

Rapporten dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet «Matbåren smitte». Scenarioanalysen er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet, samt lokale og regionale aktører. Scenarioanalysen inngår i Nasjonalt risikobilde 2015.

Relatert innhold