Nasjonalt risikobilde 2013


Katastrofer som kan ramme det norske samfunnet.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (8,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-308-9
HR-nummer
2255
Utgitt

Nasjonalt risikobilde 2013 fremstår i ny drakt og inneholder en ny scenarioanalyse (kvikkleireskred i et byområde) i tillegg til de 16 som har vært presentert i tidligere utgaver av dokumentet. Erfaringen viser at mange alvorlige hendelser kommer svært overraskende. Dersom vi er forberedt på å møte de utfordringene Nasjonalt risikobilde beskriver, er vi imidlertid overbevist om at Norge vil stå godt rustet til også å møte mange andre hendelser som ikke er beskrevet i dokumentet. DSB er ansvarlig for sammenstillingen av Nasjonalt risikobilde (NRB), for metodikken og for presentasjonsformen.

Relatert innhold