Nasjonalt risikobilde 2014


Nasjonalt risikobilde beskriver katastrofer som kan ramme det norske samfunnet.

Bilde av forside på rapport

Rapport

Last ned PDF (14,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-352-2
HR-nummer
2296
Utgitt

I rapporten for 2014 er det analysert et nytt scenario innen hver av de tre hendelseskategoriene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser. De konkrete scenarioene er:

  •  «Jordskjelv i by», som er lagt til Bergen.
  • «Cyberangrep på ekom-infrastruktur», som rammer hele landet.
  • «Brann i tunnel», hvor tre tunneler er analysert og brannen i Oslofjordtunnelen presenteres spesielt.

Relatert innhold