Nyhetsbrev – kjemikaliesikkerhet, mai 2023

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, industrisikkerhet, eksplosiver og farlig gods.

Tilsyn

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende her.

Brannvesenets tilsynsaksjon

Årets tema for brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff er:

  • LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet
  • Rørledninger/distribusjonsnett for naturgass under 16 bar

Mer informasjon om tilsynsaksjonen finnes på våre nettsider, brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoff. Her finner du blant annet en egen veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon 2023.

image001.jpg
Foto: Lyse Neo AS

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon vedrørende samtykker, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak.

REEtec AS - DSB har gitt REEtec AS samtykke til bygging av anlegg for håndtering av farlig stoff i forbindelse med fremstilling av sjeldne jordartsmetaller i Herøya Industripark, Porsgrunn kommune.

Barents Naturgass AS - DSB har gitt Barents Naturgass AS samtykke til bunkring av passasjerskip med flytende naturgass (LNG) ved Polarbase LNG anlegg, Hammerfest kommune.

Regelverk

Informasjonsfilmer om sikring av eksplosiver

Dersom eksplosiver havner i feil hender kan skadeomfanget bli katastrofalt. DSB har laget to filmer som støtte til veileder om risikovurdering av uønskede tilsiktede hendelser med farlig stoff.

Hva må virksomhetene vurdere? Se film om sikring ved salg av eksplosiver og film om sikring ved bruk av eksplosiver.

Gi innspill til EUs regelverk for pyrotekniske artikler og eksplosiver for sivile!

EU evaluerer regelverket for pyrotekniske artikler og eksplosiver beregnet for sivil bruk. I Norge er dette regelverket en del av forskrift om pyrotekniske artikler og forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer.

Hensikten er å vurdere behov for endring. Dette er EU kommisjonens egenevaluering. Alle berørte norske bedrifter, bransjeorganisasjoner, myndigheter og privatpersoner oppfordres til å gi sine innspill til EU innen 1. juni:

Uhell

Læring etter hendelser - farlig stoff

DSB-kurs

Jobb i DSB?

DSB har ledig to stillinger som ingeniør på fagområdene eksplosiver og transport av farlig gods. Søknadsfristen er 31.05.23.

Se alle ledige stillinger i DSB