Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet desember 2022

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.

Aktuelt

Verdens første ferge på flytende hydrogen
DSB har gitt Norled AS samtykke til bunkring av verdens første ferge på flytende hydrogen (MF Hydra). Norled AS er rederiet som trafikkerer sambandet Hjelmeland-Nesvik- Skipavik i Rogaland. Hydrogenet forbrukes i brenselceller ombord og produserer elektrisitet. Prosjektet er i tråd med regjeringens satsning innen områdene hydrogen og maritim Industri.

DJI_0976_web.jpg
Foto: Norled

Regelverk

Ny utgave av ADR/RID
Ny utgave av ADR/RID er gyldig fra 1. januar 2023. Dette er en norsk oversettelse av det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID). ADR og RID er en del av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

>> Elektronisk utgave av ADR/RID

 Boken bestilles fra fagbokforlaget (ordre@fagbokforlaget.no).

Gi innspill til nytt regelverk for trusselstoffer
EU ønsker å redusere risikoen for at farlige kjemikalier blir misbrukt til kriminelle formål som for eksempel terrorangrep. Derfor har de tatt initiativ til å regulere salg og bruk av flere trusselstoffer. EU har nå en åpen høring hvor de ønsker innspill fra dem som håndterer disse stoffene. Stoffgruppene det gjelder fremgår i høringen. Norske virksomheter og andre berørte har nå muligheten til å gi innspill som kan påvirke utformingen av regelverket som senere kan bli til norsk forskrift. Innspill til høringen gir du her. Høringsfrist: 20.02.23.

Batteri returkampanje

DSB gjennomfører sammen med bilbransjeorganisasjoner og avfallsorganisasjoner en kampanje om sikker håndtering av brukte høyenergibatterier til el-biler. Kampanjen retter søkelyset på ansvaret til aktørene for en sikker håndtering av brukte høyenergibatterier.

DSB-kurs

Jobb i DSB?

DSB søker nyutdannet sivilingeniør/master - elektrifisering. Søknadsfristen er 09.01.23.
Se alle ledige stillinger i DSB

Tilsynsresultater

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.
Tilsynsresultatene oppdateres løpende her.

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon om samtykker gitt, samt søknader og regelverksendringer ute på offentlig høring. Høringer oppdateres løpende her.