Tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser

DSBs tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser 2023/2024

På denne siden har vi samlet informasjon om DSBs tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser med tilhørende lekeplassutstyr med oppstart høsten 2023. Her vil kommunene finne nødvendig informasjon for å forberede seg på et eventuelt tilsyn.

DSB ber kommunene forberede seg på et eventuelt tilsyn fra DSB. Kommunene som blir valgt ut vil motta et eget varsel om tilsyn, med dato for tilsyn, og informasjon om hva de skal forberede i forkant av tilsynet. 

>> Les dette informasjonsbrevet som ble sendt til alle landets kommuner og statsforvaltere 20. juni 2023.

Hvem er ansvarlige?

Enhver som tilgjengeliggjør lekeplasser og lekeplassutstyr er ansvarlige for sikkerheten til de som bruker lekeplassutstyret.

Hvorfor kommunale lekeplasser?

DSB har valgt å ha en tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser. Vi har valgt lekeplasser som tilsynsaksjon fordi vi har mottatt en økning av meldinger om ulykker og uønskede hendelser på lekeplasser generelt, og fordi barn er en særlig sårbar gruppe. DSB ønsker å heve sikkerheten på lekeplasser for å skape trygge lekeplasser for alle barn.

Målet er at aksjonen vil føre til et kunnskapsløft blant alle som er ansvarlige for lekeplassutstyr og lekeplasser, slik at lekeplassene blir trygge arenaer for alle barn.

Hva er tilsyn?

For DSB er tilsyn et av de viktigste forebyggende virkemidlene for å sikre at regelverket blir fulgt, og på den måten styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. På et stedlig tilsyn vil ansvarlig myndighet besøke virksomheten, intervjue leder og ansatte, og gå gjennom relevant dokumentasjon og rutiner. DSB kan også, som en del av tilsynet, gjennomføre markedskontroll av enkelte produkter. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger DSB opp med hensiktsmessige reaksjonsmidler for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.

Om tilsynsaksjonen

De aktuelle kommunene vil motta et varsel om tilsyn. I varselet blir de bedt om å sende deler av sitt internkontrollsystem til DSB. De vil også bli bedt om å sende teknisk dokumentasjon på lekeplassutstyr de har ansvar for. Selve tilsynet vil bli gjennomført på én dag, med intervjuer av relevante ansatte ved kommunen. Dersom vi oppdager feil eller mangler, vil kommunene få avvik som de må rette opp i. Når tilsynsaksjonen er avsluttet vil DSB utarbeide en rapport.

Hva kan vi føre tilsyn med?

  • At kommuner har kjennskap til gjeldende sikkerhetskrav, og hvordan disse etterleves
  • At kommuner tilbyr sikkert lekeplassutstyr
  • At kommunene har produktdokumentasjon/ informasjon for det enkelte utstyret som viser at produktene er laget og montert i henhold til regelverket
  • At kommuner har rutiner for kontroll og vedlikehold av lekeplassutstyret
  • At kommuner har vurdert risiko, og treffer rimelige tiltak for å unngå at skader oppstår og gjentar seg
  • At kommuner har klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til det å ivareta sikkerhet

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig, og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Hvilke regler gjelder?

De som er ansvarlige for lekeplasser plikter å følge krav og regler slik at sikkerheten er ivaretatt. De ansvarlige virksomhetene skal kjenne til, og følge Lekeplassutstyrforskriften, produktkontrolloven og internkontrollforskriften.

Les mer om sikkerhet ved lekeplassutstyr her.

Les mer om internkontroll her.