Slik er det å jobbe i DSB

Vårt mål er å ha landets beste kompetansemiljø innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap. Direktoratet skal være en tydelig, synlig og etterspurt aktør med en kunnskapsbasert profil. Menneskene som jobber her er vår viktigste ressurs.

>> Ledige stillinger i DSB publiseres i Karriereportalen.

Som ansatt i DSB blir man en del av et kompetent fagmiljø som daglig jobber med å gjøre Norge til et enda sikrere land å bo i. Ingeniører, samfunnsvitere, jurister, økonomer, og en rekke andre yrkesgrupper samarbeider med å løse våre oppgaver. Ni av ti ansatte i DSB sier de er stolte av jobben sin.

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.  

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å skulle bidra til arbeidsglede og motivasjon i hverdagen.

  • Fleksitid med kjernetid fra 9-15
  • Sommertid fra 15. mai - 14. september
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse 
  • Trening i arbeidstiden

Les også