Slik er det å jobbe i DSB

Vårt mål er å ha landets beste kompetansemiljø innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap. Direktoratet skal være en tydelig, synlig og etterspurt aktør med en kunnskapsbasert profil. Menneskene som jobber her er vår viktigste ressurs.

>> Ledige stillinger i DSB publiseres i WebCruiter.

Som ansatt i DSB blir man en del av et kompetent fagmiljø som daglig jobber med å gjøre Norge til et enda sikrere land å bo i. Ingeniører, samfunnsvitere, jurister, økonomer, og en rekke andre yrkesgrupper samarbeider med å løse våre oppgaver. Ni av ti ansatte i DSB sier de er stolte av jobben sin.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å skulle bidra til arbeidsglede og motivasjon i hverdagen.

  • Fleksitid med kjernetid fra 9-15
  • Sommertid fra 15. mai - 14. september
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse 
  • Trening i arbeidstiden

DSBs personalpolitikk er livsfaseorientert. Hver livsfase har ulike muligheter og begrensninger, som kan gi behov for ulike tilpasninger i arbeidslivet. Vi er også en IA-virksomhet. I dette ligger at vi jobber for å sikre nærvær og forebygger fravær, blant annet gjennom tett oppfølging og tilretteleggingstiltak.


Les også

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.