Rekrutteringsprosessen

Vår viktigste investering gjør vi i rekruttering av nye medarbeidere. Derfor stiller vi store krav til kvalitet i rekrutteringsprosessene som er godt dokumentert og etterprøvbare.

Ledige stillinger i DSB finner du i WebCruiter. Vil du være helt sikker på å få med deg nye stillinger, bør du registrere deg i vår jobbagent.

Søknad

Du søker på ledige stillinger i DSB gjennom WebCruiter. Generelt vil vi anbefale å bruke god tid på å lage en velformulert søknadstekst som besvarer følgende punkter: din motivasjon for å søke stillingen, hvorfor din utdanning og erfaring er relevant, og hva du særlig kan bidra med dersom du skulle få jobben.

Valg av kandidater og intervjuprosess

Når søknadsfristen er utløpt, foretas det en grundig vurdering av søknadene opp mot kvalifikasjonskravene i kunngjøringsteksten. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet i utvelgelsesprosessen for den enkelte stilling. Dette for å sikre en likeverdig vurdering av alle søkere. De absolutte kvalifikasjonskravene i stillingsutlysningen kan ikke fravikes. I de tilfeller hvor vi har mange kvalifiserte søkere, vil de beste av disse innkalles til intervju.

Senest 14 dager fra søknadsfristens utløp, vil aktuelle kandidater til stillingen bli invitert til førstegangsintervju.

Rekrutteringsprosesser i DSB består alltid av to intervjurunder. Grundig referansesjekk og verifisering av attester og vitnemål er en viktig del av prosessen.

Beslutning om ansettelse

Den endelig beslutningen om hvem som skal ansettes tas i vårt Tilsettingsråd. Når den aktuelle kandidaten har takket ja til tilbudet, vil alle søkere få en skriftlig orientering om hvem som er ansatt i stillingen.


Les også

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.