Dette ser vi etter

Vi utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og har behov for både nyutdannede og de med lang erfaring innenfor våre fagfelt.

DSB trenger medarbeidere med variert kompetanse. Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører, ingeniører, samfunnsvitere, jurister, økonomer, i tillegg til personer med utdanning fra politi, brann og forsvar.

Kultur og verdikontrakt i DSB 

Organisasjonskultur er de felles normene, verdiene og virkelighetsoppfatningene som utvikles i organisasjonen når vi samhandler med hverandre og omgivelsene, og som kommer til uttrykk i våre handlinger og holdninger på jobben.

Vår felles verdikontrakt skal bidra til å nå målet om å skape en kultur som fremmer måloppnåelse, skaper engasjement og arbeidsglede. Den er forpliktende for både ledere og medarbeidere.

DSBs verdikontrakt:

Vi tar samfunnsansvar gjennom å være:

  • Tillitsskapende
  • Kompetente
  • Lagspillere

I DSB

  • handler vi ut fra felles mål og verdier, og holder det vi lover
  • er vi nytenkende, deler kunnskap og tar aktivt eierskap til egen kompetanseutvikling
  • anerkjenner vi ulikheter og spiller hverandre gode
  • har vi ledere som prioriterer, beslutter og sørger for helhetlige løsninger som bygger opp under felles mål
  • har vi ledere som anerkjenner og følger opp medarbeiderne for å skape engasjement og gode resultater

Les også