Dette ser vi etter

Vi utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og har behov for både nyutdannede og de med lang erfaring innenfor våre fagfelt.

DSB trenger medarbeidere med variert kompetanse. Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører, ingeniører, samfunnsvitere, jurister, økonomer, i tillegg til personer med utdanning fra politi, brann og forsvar.

Våre verdier

Verdiene våre er viktige for oss, og vi ser etter mennesker som kjenner seg igjen i våre fem kjerneverdier.

Kompetent

For å ha en ledende rolle innenfor samfunnssikkerhetsområdet, er det å være kompetent en forutsetning. Det vil si at vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør.

Resultat

Fokus på resultat betyr at vi er opptatt av effektivitet og å gjøre de riktige tingene på den riktige måten. Alt vi gjør skal ha en verdi for samfunnet.

Tillit

Å ha tillit er grunnleggende for samhandling internt og eksternt. Tillit får vi gjennom åpenhet, ærlighet og ved å vise respekt. Fokus på relasjoner og samsvar mellom ord og handling er tillitsskapende.

Lagånd

Lagånd dreier seg om å spille på lag og å gjøre hverandre gode. Ved å vise omsorg, vektlegge samarbeid og engasjement for å nå felles mål, bidrar det til å bygge lagånd i vår organisasjon.

Nysgjerrig

Å være nysgjerrig innebærer å tenke det utenkelige og være i forkant av samfunnsutviklingen. Vi skal tenke nytt og prøve ut nye ideer. Når vi er nysgjerrige er vi bevisst og utforsker et risiko- og sårbarhetsbilde som er i stadig endring.


Les også

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss!