Regelverk

Sports- og fritidsprodukter er generelle forbrukerprodukter, og må oppfylle regelverket etter produktkontrolloven.

Noen produkter som brukes i fritidsaktiviteter vil også måtte følge annet regelverk. Dersom produktene er personlig verneutstyr, som for eksempel hjelm, klatreutstyr og redningsvester, må det også følge forskrift om personlig verneutstyr. Produkter som gassdrevne kokeapparater og primus, må i tillegg følge forskrift om gassapparater.

En måte å følge regelverket på er ved å følge en relevant standard.

Les mer om bruk av standarder her.

I veilederen om krav til sportsprodukter kan du som produsent, importør eller distributør lese om generelle krav for noen typiske sport- og fritidsprodukter. Veilederen i internkontroll er et hjelpemiddel som skal bidra til sikkerheten ved produkter.